เมนูอาหารสำหรับผู้บังคับบัญชา

Marble Surface
รายอาหารผู้บังคับบัญชา SET A1 มื้อที่ 1 (วันที่ 1 มื้อเที่ยง)

ข้าวสวย + ยำไข่ดาว + แกงฝักทอง + ผัดน้ำพริกเผาหมู + ต้มจืดฟักใส่ไก่

เมนูพิเศษจากไร่กุลรดา : ส้มตำบุฟเฟ่ + กาแฟ/โอวันติน 

Marble Surface
รายอาหารผู้บังคับบัญชา SET A2 มื้อที่ 2 (วันที่ 1 มื้อเย็น)

ข้าว + ลาบหมู + ไข่ลูกเขย + แกงเขียวหวาน + ไก่ทอด

เมนูพิเศษจากไร่กุลรดา : ส้มตำบุฟเฟ่ + ชุดน้ำพริกอ่อง + ผักสลัดปลอดสารพิษ + กาแฟ/โอวันติน 

Marble Surface
รายอาหารผู้บังคับบัญชา SET A3 มื้อที่ 3 (วันที่ 2 มื้อเช้า)

ข้าว + กะเพราหมู + ไข่เจียวหมูสับ + ผัดผักรวมมิตรหมูสับ + แกงหน่อไม้ไก่

เมนูพิเศษจากไร่กุลรดา : ส้มตำบุฟเฟ่ + กาแฟ/โอวันติน 

Marble Surface
รายอาหารผู้บังคับบัญชา SET A4 มื้อที่ 4 (วันที่ 2 มื้อเที่ยง)

ข้าว + ไก่กระเทียม + ฉู่ฉี่ปลาดุก + แกงส้ม + ผัดวุ้นเส้น

เมนูพิเศษจากไร่กุลรดา : ส้มตำบุฟเฟ่ + ชุดน้ำพริกหลน + ผักสลัดปลอดสารพิษ กาแฟ/โอวันติน 

Marble Surface
รายอาหารผู้บังคับบัญชา SET A5 มื้อที่ 5 (วันที่ 2 มื้อเย็น)

ข้าว + แพนงหมู + ยำรวมิตร + ผักคะน้าหมู + ผัดพริกขิงไก่

เมนูพิเศษจากไร่กุลรดา : ส้มตำบุฟเฟ่ + ปลาทอดสามรส + กาแฟ/โอวันติน 

Marble Surface
รายอาหารผู้บังคับบัญชา SET A6 มื้อที่ 6 (วันที่ 3 มื้อเช้า)

ข้าว + หมูกระเทียม + ไข่ยัดไส้ + ต้มข่าไก่ + ผัดพริกหยวกหมู

เมนูพิเศษจากไร่กุลรดา : ส้มตำบุฟเฟ่ + กาแฟ/โอวันติน 

Marble Surface
รายอาหารผู้บังคับบัญชา SET A7 มื้อที่ 7 (วันที่ 3 มื้อเที่ยง)

ข้าว + ปีกไก่ทอดน้ำแดง + ผัดผักบุ้งไฟแดง + ผัดพริกแกงคั่วหมู + ตำยำไก่

เมนูพิเศษจากไร่กุลรดา : ส้มตำบุฟเฟ่ + ชุดน้ำพริกกะปิ + ผักสลัดปลอดสารพิษ + กาแฟ/โอวันติน 

เมนูอาหารสำหรับนักเรียน

Marble Surface
รายอาหารนักเรียน SET B1 มื้อที่ 1 (วันที่ 1 มื้อเที่ยง)

ข้าว + ผัดน้ำพริกเผาหมู + ต้มจืดฟักใส่ไก่

Marble Surface
รายอาหารนักเรียน SET B2 มื้อที่ 2 (วันที่ 1 มื้อเย็น)

ข้าว + แกงเขียวหวาน + ไก่ทอด

Marble Surface
รายอาหารนักเรียน SET B3 มื้อที่ 3 (วันที่ 2 มื้อเช้า)

ข้าว + ผัดผักรวมมิตร + แกงหน่อไม้ไก่

Marble Surface
รายอาหารนักเรียน SET B4 มื้อที่ 4 (วันที่ 2 มื้อเที่ยง)

ข้าว + แกงส้ม + ผัดวุ้นเส้น 

Marble Surface
รายอาหารนักเรียน SET B5 มื้อที่ 5 (วันที่ 2 มื้อเย็น)

ข้าว + ผักคะน้าหมู + ผัดพริกขิงไก่

Marble Surface
รายอาหารนักเรียน SET B6 มื้อที่ 6 (วันที่ 3 มื้อเช้า)

ข้าว + ต้มข่าไก่ + ผัดพริกหยวกหมู

Marble Surface
รายอาหารนักเรียน SET B7 มื้อที่ 7 (วันที่ 3 มื้อเที่ยง)

ข้าว + ผัดพริกแกงคั่วหมู + ตำยำไก่

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรไร่กุลรดา
"ฟาร์มผักอารมณ์ดี & แค้มป์ปิ้ง"

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

https://bit.ly/3pfahsG

  • Facebook
  • Instagram