เกี่ยวกับเรา

     ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา (Raikulrada Scout Camp) ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากผู้ก่อตั้งเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยมีความชอบส่วนตัวในการทำกิจกรรมออกค่ายอาสาและงานบริการเป็นทุนเดิม จึงลาออกจากการเป็นพนักงานธนาคารเพื่อออกมาสานฝันให้เป็นจริง จนในที่สุดได้ก่อตั้งค่ายลูกเสือไร่กุลรดาได้จำสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาระดับ อนุบาล - อุดมศึษา ได้เข้ามาใช้บริการกว่า 100 แห่ง เนื่องจากสถานที่แห่งนี้อนุรักษ์ความเป็นอยู่ของค่ายลูกเสือแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง ผู้ที่เข้ามาพักจะได้สัมผัสและเข้าถึงการอยู่ค่ายแบบธรรมชาติ ได้ฝึกตนและใช้ชีวิตแบบชาวค่าย นอกจากนี้บริเวณค่ายยังมีแปลงเพาะปลูกทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรื่องของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรพอเพียง อีกด้วย
ปัจจุบันค่ายลูกเสือไร่กุลรดา บริหารงานโดย คุณกุลรดา  เอกบุตรและครอบครัว โดยมี ดร.พงศ์พล  เอกบุตร เป็นที่ปรึกษาตลอดการดำเนินงาน โดยได้ขยายกลุ่มผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่ ระดับเด็กจนถึงวัยทำงาน ที่ต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นทีมและการฝึกฝนตนเอง