ฐานผจญภัยทางบก

 

 

เคาะระฆัง
สะพานเปล
ลอดห่วงมหัศจรรย์
เชือก 2 เส้น
หนีไฟลงปล่อง
ลอดหัวเสือ
สกีบก
เชือกเส้นเดียว
ทรงตัวบนบก