ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา (The Adventure Camp)

บริหารงานโดย บริษัท เค เอ ดี อินเตอร์ เทค จำกัด

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0165562000490
 

  • Facebook
  • Instagram