ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา (The Adventure Camp)

บริหารงานโดย บริษัท เค เอ ดี อินเตอร์ เทค จำกัด

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0165562000490
 

  • Facebook
  • Instagram

ฐานผจญภัย

ฐานลอกข้ามน้ำ
ฐานลอกข้ามน้ำ
ฐานเรือสามัคคี
ฐานเรือสามัคคี
ฐานแพข้ามน้ำ
ฐานแพข้ามน้ำ
ฐานสะพานงูน้ำ
ฐานสะพานงูน้ำ
ฐานข้ามโคลน
ฐานข้ามโคลน
ฐานเชือกเส้นเดียว
ฐานเชือกเส้นเดียว
ฐานลอดถ้ำเสือ
ฐานลอดถ้ำเสือ
ฐานทรงตัวบนบก
ฐานทรงตัวบนบก
ฐานเชือกสองเส้น
ฐานเชือกสองเส้น
ฐานสะพานลิง
ฐานสะพานลิง
ฐานสิงห์ทะเลทราย
ฐานสิงห์ทะเลทราย
ฐานลอดหัวเสือ
ฐานลอดหัวเสือ
ฐานสกีบก
ฐานสกีบก
ฐานปืนกำแพงยางหอคอย
ฐานปืนกำแพงยางหอคอย
ฐานสิงห์ทะเลทราย
ฐานสิงห์ทะเลทราย
ฐานเดินทางไกล
ฐานเดินทางไกล
Show More
ฐานสิงห์ทะเลทราย

ฐานสิงห์ทะเลทราย