บรรยากาศ

 

ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณค่ายลูกเสือไร่กุลรดา
 
บริเวณสระน้ำกลางค่าย
 
บรรยากาศการทำกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
 
ทางเดินข้ามไปโซนจัดกิจกรรมลูกเสือ

รูปปั่นชนเผ่าที่ชาวค่ายสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้
 
นักศึกษากำลังแกล้งเพื่อนอย่างสนุกสนานบนฐานผจญภัยกลางน้ำ
 
บรรยากาศการชุมนุมรอบกองไฟตอนกลางคืน
 
บ้านพักครู-อาจารย์ริมสระน้ำ
 
ลูกเสือกำลังเล่นฐานแพข้ามน้ำ
 
สวนหย่อมสวยๆ ช่วงหน้าหนาว
 
บ้านริมน้ำในช่วงเช้า
 
โซนประชุมขนาดเล็กริมน้ำ
 
ลูกเสือกำลังเล่นกิจกรรม