กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

 

เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของค่าย ลองดู VDO ด่านล่างซึ่งถ่ายทำโดย
คณะอาจารย์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมได้นะคะ
 

 

ลานกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับพิธีการต่างๆ
 
 
กิจกรรมที่สามารถจัดในอาคารหอประชุมหรือลานกลางแจ้ง

 
ลูกเสือเพลิดเพลินไปกับฐานแพข้ามน้ำ


ทำกิจกรรมในหอประชุม
 
ฝึกวิชาพันเชือกกับวิทยากร
 
ลูกเสือเตรียมเข้าที่พัก
 
ลูกเสือตัวน้อยกำลังสนุกกับฐานผจญถัย
 
กิจกรรมรอบกองไฟยามค่ำคืน
 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับซักหน่อย