กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

 

 

ทำไมจึงต้องเลือกค่ายลูกเสือไร่กุลรดาในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมแบบลูกเสือ

1. เป็นค่ายลูกเสือแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง
2. เป็นค่ายลูกเสือครบวงจร ที่พร้อมทั้งสถานที่ ธารน้ำ ภูเขา สถานที่เดินทางไกล
3. โดดเด่นในเรื่องฐานผจญภัยที่สนุกสนาน ปลอดภัยและมีอุปกรณ์ป้องกันภัยครบถ้วน
4. ใส่ใจเรื่องความสะอาดของสถานที่และอาหาร
5. อยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวก เช่น โรงพยาบาล ตลาด ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ฯลฯ
6. ราคาถูกที่สุดในย่านนี้
7. ยินดีให้บริการด้วยประสบการณ์การยาวนานกว่า 10 ปี

  
 
  
  

  
 
 
  
 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ด้วยบรรยากาศแบบ The Adventure Camp 
 
  
ลูกเสือรุ่นเล็ก - รุ่นใหญ่ก็มาร่วมทำกิจกรรมค่ายพักแรมด้วยกันได้
 
  

ฐานผจญภัยทางน้ำ + ทางบกที่สนุกสนาน ปลอดภัย บรรยากาศแบบธรรมชาติ
 
  
 
การพักแรมที่แท้จริงคือสัมผัสการนอนเต้นท์ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและสามารถป้องกันยุงและแมลงได้
 
  
 
ลานประชุมกลางแจ้ง พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมรอบกองไฟและพิธีเปิดกอง
 
  
 
ก่อนกลับบ้าน พวกเราจะร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
 
  
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ กิจกรรมลูกเสือ BTC / ATC 
 
  
 
กิจกรรมพักแรมของยุวกาชาด โดยน้องๆ รุ่นเล็กเดินทางไกลกว่า 5 กม. รอบค่าย
 
  
    
กิจกรรมทางน้ำและบรรยากาศชิวๆ ในยามเย็น