อบรมสัมนา

      การอบรมสัมนา ทางค่ายมีบ้านพักปรับอากาศและห้องพัดลม รองรับผู้เข้าอบรมได้มากสุด 120 ท่าน โดยมีห้องประชุม เวที อุปกรณ์สื่อโสตและเครื่องเสียงไว้ให้ครบครัน โดยท่านสามารถเล่นฐานผจญภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้ เช่น ลานดาดฟ้า ลานกลางแจ้ง ลานหอประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โครงการอบรมวิชาชีพลูกเสือ BTC / ATC
การ Outing จัดสัมนาของบริษัท
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำ
ค่ายคณิตศาสตร์
จัดสัมนาของบริษัท
ค่ายธรรมะ / ปฏิบัติธรรม
ประชุมกลุ่มของโครงการในมหาวิทยาลัย
จัดงานเลี้ยงปีใหม่ + คาราโอเกะ
อบรมจริยะธรรม
กิจกรรมถ่ายทำสารคดีเดินป่า
กิจกรรมเก็บ RC บนภูเขา