ศูนย์เรียนรู้เการเกษตรไร่กุลรดา

    ศูนย์เรียนรู้การเกษตรไร่กุลรดา จ.ลพบุรี เราให้บริการสถานที่สำหรับการจัดค่าย อบรม-สัมนา / ค่ายพักแรมยุวเกษตร / ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบธรรมชาติ / เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง / กิจกรรมปลูกป่าเศรษฐกิจและปลูกผักปลอดสารพิษ

สถานที่ของเรา รองรับผู้เข้าอบรมกว่า 200 ท่าน เรามีลานกิจกรรม ฐานเรียนรู้การเกษตรหลากหลายประเภท เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักต้นอ่อนไมโครกรีน ต้นกล้าพืิชเศรษฐกิจ และการทำปุ๋ยออร์แกนิกชีวภาพ การทำถ่านไม้ และอื่นๆ

ทางศูนย์มีอุปกรณ์จัดค่ายพักแรม เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ ห้องประชุม ห้องนอน

เต้นท์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เตรียมพร้อมสำหรับการจัดค่ายให้กับท่านครบ

เราฐานกิจกรรมผจญภัยเสริมสร้างคงามเป็นทีมและกิจกรรมสันทนาการให้เลือก

ติดต่อเรา

086-3030376

081-9853675

lineat.gif
fram2.jpg
Clicktobuy.png

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรไร่กุลรดา
"ฟาร์มผักอารมณ์ดี & แค้มป์ปิ้ง"

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

  • Facebook
  • Instagram