ฐานผจญภัยทางน้ำ

ฐานผจญภัยของค่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ฐานผจญภัยทางน้ำ (มีอุปกรณ์เสื้อชูชีพ / ชุด safety ให้ใส่ก่อนลงเล่น)
  2. ฐานผจญภัยทางบก 

  

 

 

 

ลอกข้ามน้ำ
แพข้ามน้ำ
เรือสามัคคี
พายเรือ
สะพานงูน้ำ
ข้ามโคลน
เชือกข้ามน้ำ
สะพานลิง
สิงห์ทะเลทราย
สกีบก
ปืนกำแพงยางหอคอย
ลอดถ้ำเสือ