ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา (The Adventure Camp)

บริหารงานโดย บริษัท เค เอ ดี อินเตอร์ เทค จำกัด

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0165562000490
 

  • Facebook
  • Instagram

ติดต่อเรา

ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา (The Adventure Camp)

บริหารงานโดย
บริษัท เค เอ ดี อินเตอร์ เทค จำกัด

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สายด่วนหาทีมงานค่าย 08630303760819853675 

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0165562000490
 

แผนที่ทางมาค่ายผ่าน GOOGLE MAP