จัดค่ายพักแรมแบบลูกเสือ-เนตรนารี

ลูกเสือถ่ายภาพหมู่
ลอดหัวเสือกันคร้าบ
ลานประชุมกลางแจ้ง
ฐานสะพานงูน้ำ
เขียนความในใจ
เดินทางไกลรอบค่าย
เชือกข้ามน้ำ
ทีมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การแสดงรอบกองไฟ
เดินทางกลับบ้าน
ฐานสะพานลิง
เปิดกอง
ลูกเสือตัวน้อบ
มาแข่งเรือกัน
ลอดหัวเสือ
ลอดหัวเสือวันแรก
สัญลักษณ์ประจำค่าย
อำลาจากกัน
ค่าย BTC / ATC
ตรวจที่พักยามเช้า
ลูกเสือเล่นแพข้ามน้ำ
ช่วยกันพายเข้าฝั่ง
คุณครูผู้คุมกองลูกเสือ
กิจกรรมทำอาหาร
กิจกรรมรอบกองไฟ
หน้าทางเข้าค่าย
เนตรนารีเปิดกอง
ปิดกอง
กิจกรรมหล่อหลอม
หอประชุม
พาลูกๆข้ามน้ำ
ทานอาหารแบบชาวค่าย
มาแล้วค่ะ
เล่นกิจกรรมภาคกลางคืน
รอบกองไฟ
ถ่ายภาพลงมาจากบนเขา
ทีม

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรไร่กุลรดา
"ฟาร์มผักอารมณ์ดี & แค้มป์ปิ้ง"

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

https://bit.ly/3pfahsG

  • Facebook
  • Instagram