กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นทีม

     เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม ทางค่ายมีบริการอาหาร ที่พัก ลานกิจกรรม ฐานผจญภัย มีความเป็นส่วนต้ว ในราคาเป็นกันเอง สามารถเลือกแพ็คเกจแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมได้

1/2

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรไร่กุลรดา
"ฟาร์มผักอารมณ์ดี & แค้มป์ปิ้ง"

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

  • Facebook
  • Instagram