top of page

เกี่ยวกับเรา

      ฟาร์มผัักอารมณ์ดีี ไร่กุลรดา ถูกก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทัผู้ร่วมก่อตั้งโดย นายวิจิตร เอกบุตร นางปราณี เอกบุตร เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การปลูกผักไร้สารพิษ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ ร่วมกับการเปิดเพลงคลาสสิกให้พืชผักฟัง โดยได้มีงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่า ผักจำมีความสดและการเจริญเติบโตที่ดีกว่าปกติมาก นอกจากนี้เรายังมีแปลงผักแบบไฮโดรพอนิกส์ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของพืชไม้ผล เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย และอื่นๆ อีกจำนวนมาก  เรามีแปลงป่าไม้สักทองที่ปลูกล้อมบริเวณรอบฟาร์มทำให้เกิดความร่มรื่นเป็นอย่างมาก พื้นที่บางส่วนได้จัดไว้สำหรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรท้องถิ่นของตำบลบ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ไร่กุลรดามีสถาพแวดล้อมธรรมชาติที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมแคมป์ไฟอย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาระดับ อนุบาล - อุดมศึกษา ได้เข้ามาใช้บริการกว่า 100 แห่ง เนื่องจากสถานที่แห่งนี้อนุรักษ์การเป็นอยู่ของค่ายแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง ผู้ที่เข้ามาพักจะได้สัมผัสและเรียนรู้ไปกับการอยู่ค่ายพักแรม ได้ฝึกตน การใช้ชีวิตแบบชาวค่าย 

      ปัจจุบันค่ายลูกเสือไร่กุลรดา ดำเนินกิจการโดย ดร.พงศ์พล เอกบุตร และนางสาวกุลรดา เอกบุตร (ผู้จัดการค่าย) โดยทางค่ายมีทีมงานวิทยากรคุณภาพที่มีวุฒิทางลูกเสือพร้อมให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมลูกเสือได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้เรามีบริการนำทัศนศึกษาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี เช่น ปรางค์สามยอด วังนารายณ์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเดินป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาอีกด้วย

bottom of page