ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา (The Adventure Camp)

บริหารงานโดย บริษัท เค เอ ดี อินเตอร์ เทค จำกัด

165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร. 0863030376 | 0819853675 | 0819468652

E-mail : raikulrada@gmail.com

Website : www.raikulrada.com

LINE : @raikulrada

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0165562000490
 

  • Facebook
  • Instagram

เกี่ยวกับเรา

      ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา (Raikulrada Scout Camp) ถูกก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทัผู้ร่วมก่อตั้งโดย นายวิจิตร เอกบุตร นางปราณี เอกบุตร ร่วมกับ รอง.ผอ.พัชรินทร์ ธารีรัฐการพ์ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในท้องถิ่นของตำบลบ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  ค่ายลูกเสือไร่กุลรดามีสถาพแวดล้อมธรรมชาติที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมแคมป์ไฟล์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาระดับ อนุบาล - อุดมศึกษา ได้เข้ามาใช้บริการกว่า 100 แห่ง เนื่องจากสถานที่แห่งนี้อนุรักษ์การเป็นอยู่ของค่ายลูกเสือแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง ผู้ที่เข้ามาพักจะได้สัมผัสและเรียนรู้ไปกับการอยู่ค่ายพักแรม ได้ฝึกตน การใช้ชีวิตแบบชาวค่าย เรายังมีแปลงเพาะปลูกทางการเกษตรและยังผลักดันให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในเรื่องของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรพอเพียง การนำวัสดุเหลือใช้นำมาทำเป็นถ่านอีกด้วย

      ปัจจุบันค่ายลูกเสือไร่กุลรดา ดำเนินกิจการโดย ดร.พงศ์พล เอกบุตร และนางสาวกุลรดา เอกบุตร (ผู้จัดการค่าย) โดยทางค่ายมีทีมงานวิทยากรคุณภาพที่มีวุฒิทางลูกเสือพร้อมให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมลูกเสือได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้เรามีบริการนำทัศนศึกษาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี เช่น ปรางค์สามยอด วังนารายณ์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเดินป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาอีกด้วย