top of page
1.jpg

"สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากเรียนคอร์สออนไลน์"

🎁52 VDO รวบรวมความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มความมั่นใจ  100%    ในการเร่ิมปลูกพิืชไฮโดรโปนิกส์แบบ "คาร์ทกี้"  ไม่ใช้ไฟฟ้า   ปลูกง่าย ไม่ยุ่งอยากและไม่ต้องลงทุนเยอะ หลักร้อยก็ปลูกได้แล้ว!!


🎁ไม่ต้องเสียเวลา ลองผิดลองถูก เพราะในบทเรียนเราบอกวิธีและเคล็ดลับการปลูก อธิบายด้วยเหตุผล ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างตรงจุด ถูกต้องและทันเวลา 

🎁ผู้เรียนจะได้รับ BONUS เรียนฟรี!    คอร์สสอนยิงโฆษณาและเครื่องมือทางการตลาด เช่น Fanbook Fanpage, TikTok, Line OA และ IG มูลค่า 3900 บาท ทันที

🎁เราสอนวิธีการคำนวน การวางแผนการปลูกเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจ การขายออนไลน์ การขนส่งสินค้าเกษตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ตลอดจนเทคนิคการบำรุงพืชด้วยสารอินทรีย์แบบต่างๆ

🎁ฟรี! เทคนิคการขอมาตราฐาน GAP   (Good Agricultural Practices) เพื่อนำสินค้าไปขายส่งต่างประเทศหรือห้างสรรพสินค้า

🎁ฟรี!  การปลูกกัญชาวิธีไฮโดรโปนิกส์ "คาร์ทกี้"

🎁เรารวบรวมเทคโนโลยีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เช่น การใช้หลอด  LED  ปลูกผักในอาคารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มอย่างมากมาย

🎁ฟรี! PDF สรุปบทเรียนและตารางวางแผนการปลูกผัก

🎁ปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญฟรี ผ่าน FACEBOOK กลุ่มปิด

🎁ทบทวนเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์

ทีมผู้สอน

485947_edited.jpg

ดร.พงศ์พล  เอกบุตร (ดร.โทนี่)

ผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

- ผลงานรางวัลประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 10 รางวัล

- ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ 19 ฉบับ

- ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้การเกษตรไร่กุลรดา

217400.jpg

กุลรดา  เอกบุตร (ครูทราย)

ผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืช การแต่งสวนและไม้ประดับ และพืชไฮโดรโปนิกส์

- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บำรุงดินและสูตรดินสำหรับพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แบรนด์ไร่กุลรดา

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท KAD INTER TECH จำกัด

2.jpg
COVER-11.jpg
COVER-12.jpg
แองเคอ 1

เนื้อหาและบทเรียน 

บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานการปลูกผักไร้ดิน

VDO 1 : ความหมายและที่มาของการปลูกพืชไร้ดิน

VDO 2 : ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบต่างๆ

VDO 3 : การปลูกผักไร้ดินแบบคาร์ทกี้ (Kartky)

VDO 4 : อุปกรณ์การปลูกผักแบบคาร์ทกี้

VDO 5 : ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของพืช

VDO 6 : มาทำความรู้จักผักสลัดและพืชไฮโดรโปนิกส์กันเหอะ

บทที่ 2 : การวางแผนปลูก

VDO 7 : วางแผนการปลูกจากเป้าหมายที่ตั้งไว้

VDO 8 : ทำความเข้าใจตารางการปลูก

บทที่ 3 : การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์

VDO 9 : วัสดุอุปกรณ์

VDO 10 : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

VDO 11 : การสอบเทียบมาตรฐานวัดความเข้มข้นของธาตุอาหาร (EC)

VDO 12 : การเตรียม Stock ปุ๋ย A และ B

VDO 13 : การเตรียมน้ำสำหรับปลูกผัก

บทที่ 4 : ขั้นตอนการปลูกผักสลัดไร้ดินระบบ Kartky

VDO 14 : การเพาะเมล็ด

VDO 15 : การอนุบาลผัก

VDO 16 : การเลี้ยงในกล่องโฟมปลูก

VDO 17 : เก็บเกี่ยวผลผลิต

VDO 18 : การล้างผัก+เก็บรักษาผักและการขนส่ง

บทที่ 5 : วิธีการป้องกันโรคพืชและแมลง

VDO 19 : วิธีการป้องกันโรคพืชและแมลง

BONUS 1 : เคล็ดลับน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน

VDO 20 : เคล็ดลับการขอ GAP เพื่อรักษามาตรฐานการปลูก

VDO 21 : กัญชา 101 แนวการปลูกกัญชงด้วย Kartky Method

VDO 22 : สูตรปุ๋ยชีวภาพเร่งการเติบโตด้วยจุลินทรีย์สังเคาระห์แสง ( PSB )

VDO 23 : สูตรปุ๋ยชีวภาพทำให้ผักหวานกรอบ

VDO 24 : สูตรปุ๋ยชีวภาพไล่แมลงและเพลี้ยไฟ

VDO 25 : สูตรยาชีวภาพฆ่าเชื้อราดำในรากผักด้วยไตโคเดอร์มา

ฺBONUS 2 : เคล็ดลับการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ยอดขายปังๆ

VDO 26 : แนวทางการทำการตลาดผัก 4P

VDO 27 : การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ยอดขายปังๆ

VDO 28 : เทคนิคการแพ็คผักส่งไปรษณีย์

VDO 29 : แนวทางการเขียนโฆษณาให้ขายดี

BONUS 3 : การขายสินค้าผ่าน Facebook Fanpage

VDO 30 : การสมัครและลงทะเบียน Facebook ID

VDO 31 : การสร้าง เฟสบุ๊คแฟนเพจ FANPAGE

VDO 32 : การโพลสรูปภาพสินค้า+วิดีโอ+Live สดขายสินค้า

VDO 33 : การเชื่อมต่อ FANPAGE กับ Instagram

VDO 34 : วิธีเพิ่มเพื่อนใน FANPAGE

VDO 35 : กดยิงแอดเพื่อกระตุ้นยอดขายแบบเจาะกลุ่ม

BONUS 4 : การขายสินค้าผ่าน Instagram

VDO 36 : การสมัคร instragram (IG)

VDO 37 : การโพลสรูปภาพ การทำ Highlight การสร้าง IGTV

VDO 38 : การโพลส VDO และการใช้ฟิลเตอร์

BONUS 5 : การขายสินค้าผ่าน TikTok

VDO 39 : การสมัคร Tiktok

VDO 40 : การโพลส VDO และการใช้ฟิลเตอร์

BONUS 6 : การขายสินค้าผ่าน LINE + Line Myshop

VDO 41 : สมัคร LINE OFFICIAL ACCOUNT

VDO 42 : การบอร์ดแคสส่งหาลูกค้า

VDO 43 : การสร้าง Message แบบต่างๆ

VDO 44 : การสร้าง Greeting Message ต้อนรับลูกค้า

VDO 45 : การสร้าง Automessage ตอบลูกค้า

VDO 46 : การตอบลูกค้าด้วยระบบหุ่นยนต์

VDO 47 : เครื่องมือการสร้างบัตรคูปองและบัตรสะสมแต้ม

VDO 48 : การตอบลูกค้าผ่านระบบห้องสนทนา

VDO 49 : การสร้าง RICHMENU ทางลัดเร่งด่วน

VDO 50 : การเพิ่มผู้ดูแลระบบ

VDO 51 : วิธีการเพิ่มลูกค้าและเพิ่มเพื่อน

VDO 52 : การทำระบบขายของผ่าน line myshop

แองเคอ 2
bottom of page