วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ 1: โฟร์ทรี (4Tree)

6024afc193864.png
line (1).gif
ยางพารา
ยางพารา
ข้าวโพด
ข้าวโพด
มันสัมปะหลัง
มันสัมปะหลัง
กล้วย
กล้วย
มะม่วง
มะม่วง
แก้วมังกร
แก้วมังกร
แตงโม
แตงโม
พริก
พริก
มะนาว
มะนาว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ 2 : อะมิโนพืช (AMINO) ไบโอโลจิคอล
ฮอร์โมน (Biological Hormone)
เป็น
สารอินทรีย์ชีวภาพ 100%

4tree-31-1024x873.jpg
อะมิโนพืช (ไบโอ-เรด) สำหรับพืชทั่วไป
อะมิโนพืช (ไบโอ-เรด) สำหรับพืชทั่วไป
อะมิโนพืชสีทอง สำหรับข้าว (ไบโอ-โกลด์)
อะมิโนพืชสีทอง สำหรับข้าว (ไบโอ-โกลด์)
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
อะมิโนพืชสีดำ สำหรับยางพารา (ไบโอ-แบล็ค)
อะมิโนพืชสีดำ สำหรับยางพารา (ไบโอ-แบล็ค)
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
L.png

ทีมงานอินโนฟอร์แพลนท์
(ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4Tree อย่างถูกต้อง รหัส 57785)

ปรึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ 

โทร. 086-3030376 / 081-9468652

Website : http://www.raikulrada.com/inno-for-plant

Line ID : https://lin.ee/Iquz6BJ