วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ 1: โฟร์ทรี (4Tree)

6024afc193864.png
line (1).gif
ยางพารา
ยางพารา
press to zoom
ข้าวโพด
ข้าวโพด
press to zoom
มันสัมปะหลัง
มันสัมปะหลัง
press to zoom
กล้วย
กล้วย
press to zoom
มะม่วง
มะม่วง
press to zoom
แก้วมังกร
แก้วมังกร
press to zoom
แตงโม
แตงโม
press to zoom
พริก
พริก
press to zoom
มะนาว
มะนาว
press to zoom

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ 2 : อะมิโนพืช (AMINO) ไบโอโลจิคอล
ฮอร์โมน (Biological Hormone)
เป็น
สารอินทรีย์ชีวภาพ 100%

4tree-31-1024x873.jpg
อะมิโนพืช (ไบโอ-เรด) สำหรับพืชทั่วไป
อะมิโนพืช (ไบโอ-เรด) สำหรับพืชทั่วไป
press to zoom
อะมิโนพืชสีทอง สำหรับข้าว (ไบโอ-โกลด์)
อะมิโนพืชสีทอง สำหรับข้าว (ไบโอ-โกลด์)
press to zoom
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
press to zoom
อะมิโนพืชสีดำ สำหรับยางพารา (ไบโอ-แบล็ค)
อะมิโนพืชสีดำ สำหรับยางพารา (ไบโอ-แบล็ค)
press to zoom
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
อะมิโนพืชสีน้ำเงิน สำหรับกำจัดแมลง (ไบโอ-บลู)
press to zoom
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
press to zoom
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
press to zoom
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
press to zoom
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
อะมิโนพืชสีน้ำตาล สำหรับย่อยสลายตอซัง (ไบโอ-บราวน์)
press to zoom