ลูกค้าสามารถเลือกชนิดสินค้าเพื่อดูวิธีการติดตั้งผ่าน Youtube ได้ค่ะ

1. การติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น KAD004

2. การติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว L แบบเข้ามุม